Logo thế giới áo thun cao cấp

Về Thế Giới Áo Thun

Bản Chính sách bảo mật của Thế Giới Áo Thun đề cập đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng và quyền và nghĩa vụ của bản quản lý trang web. Khách hàng vui lòng đọc kỹ để nắm bắt những cam kết mà chúng tôi thực hiện.

A. Chính sách bảo mật thông tin

 1. Mục đích và phạm vi thu thập:

  • Thu thập thông tin cá nhân để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.
  • Thu thập thông tin về lượt truy cập, số trang xem, số liên kết click, và thông tin trình duyệt mỗi khi truy cập.
  • Hỗ trợ tư vấn cho các chương trình dịch vụ, sản phẩm và khuyến mãi cho Khách hàng.
  • Giải quyết các phát sinh trong sử dụng dịch vụ.
  • Ngăn chặn hoạt động phạm pháp.
  • Cải thiện và nâng cao sự hài lòng về chất lượng sản phẩm/ dịch vụ của Khách hàng.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phù hợp và tuân thủ chính sách bảo mật.
  • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng khi cần thiết, như gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, hoặc thông tin kỹ thuật.
  • Thông tin được thu thập khi Khách hàng trực tiếp cung cấp (tên, email, số điện thoại, địa chỉ).
  • Thông tin thu thập từ tương tác với các trang web của Thế Giới Áo Thun.
  • Thông tin từ các nguồn hợp pháp khác như trang Fanpage Facebook,YouTube channel,  Zalo Official account, LinkedIn page, Instagram.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin:

  • Thông tin được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng.
  • Thông tin cá nhân được bảo mật trên máy chủ của thegioiaothun.com
 4. Địa chỉ đơn vị thu thập & quản lý thông tin:

  • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SGD
  • Trụ sở chính: 15/32 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam.
 5. Phương tiện & công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu:

  • Người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân thông qua gọi điện thoại, email hoặc gửi góp ý trực tiếp.
 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng:

  • Đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Không chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi không có sự cho phép của Khách hàng.
  • Thông báo Khách hàng và cơ quan chức năng nếu xảy ra việc mất mát dữ liệu cá nhân do hacker tấn công.
 7. Quy định về “Spam”:

  • Cam kết không gửi Email không theo yêu cầu hoặc bán/thuê lại thông tin Khách hàng cho bên thứ ba.
 8. Thay đổi về chính sách:

  • Có thể thay đổi nội dung chính sách mà không cần thông báo trước, tùy theo nhu cầu và phản hồi từ Khách hàng. 

B. Quyền và nghĩa vụ của quản lý website

 1. Quyền của Ban quản lý Thế Giới Áo Thun

  • Quyền xây dựng chính sách dịch vụ và triển khai hợp tác với đối tác.
  • Quyền tạm ngưng, từ chối hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ nếu vi phạm quy chế của Khách hàng.
 2. Nghĩa vụ của Ban quản lý:

  • Xây dựng dịch vụ và công cụ phục vụ Khách hàng.
  • Khắc phục sự cố và duy trì hoạt động bình thường của website.
  • Đảm bảo việc đăng thông tin chính xác trên trang web.

Chính sách bảo mật này cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng và tuân thủ các quy định pháp luật. Các quyền và nghĩa vụ của ban quản lý website đảm bảo tính chính xác và an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng. 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Thế Giới Áo Thun tại hotline: 0938 981 248 để được tư vấn chính xác.

Chính Sách Bảo Mật

Bản Chính sách bảo mật của Thế Giới Áo Thun đề cập đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng và quyền và nghĩa vụ của bản quản lý trang web. Khách hàng vui lòng đọc kỹ để nắm bắt những cam kết mà chúng tôi thực hiện.

A. Chính sách bảo mật thông tin

 1. Mục đích và phạm vi thu thập:

  • Thu thập thông tin cá nhân để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.
  • Thu thập thông tin về lượt truy cập, số trang xem, số liên kết click, và thông tin trình duyệt mỗi khi truy cập.
  • Hỗ trợ tư vấn cho các chương trình dịch vụ, sản phẩm và khuyến mãi cho Khách hàng.
  • Giải quyết các phát sinh trong sử dụng dịch vụ.
  • Ngăn chặn hoạt động phạm pháp.
  • Cải thiện và nâng cao sự hài lòng về chất lượng sản phẩm/ dịch vụ của Khách hàng.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phù hợp và tuân thủ chính sách bảo mật.
  • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng khi cần thiết, như gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, hoặc thông tin kỹ thuật.
  • Thông tin được thu thập khi Khách hàng trực tiếp cung cấp (tên, email, số điện thoại, địa chỉ).
  • Thông tin thu thập từ tương tác với các trang web của Thế Giới Áo Thun.
  • Thông tin từ các nguồn hợp pháp khác như trang Fanpage Facebook,YouTube channel,  Zalo Official account, LinkedIn page, Instagram.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin:

  • Thông tin được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng.
  • Thông tin cá nhân được bảo mật trên máy chủ của thegioiaothun.com
 4. Địa chỉ đơn vị thu thập & quản lý thông tin:

  • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SGD
  • Trụ sở chính: 15/32 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam.
 5. Phương tiện & công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu:

  • Người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân thông qua gọi điện thoại, email hoặc gửi góp ý trực tiếp.
 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng:

  • Đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Không chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi không có sự cho phép của Khách hàng.
  • Thông báo Khách hàng và cơ quan chức năng nếu xảy ra việc mất mát dữ liệu cá nhân do hacker tấn công.
 7. Quy định về “Spam”:

  • Cam kết không gửi Email không theo yêu cầu hoặc bán/thuê lại thông tin Khách hàng cho bên thứ ba.
 8. Thay đổi về chính sách:

  • Có thể thay đổi nội dung chính sách mà không cần thông báo trước, tùy theo nhu cầu và phản hồi từ Khách hàng. 
B. Quyền và nghĩa vụ của quản lý website
 1. Quyền của Ban quản lý Thế Giới Áo Thun

  • Quyền xây dựng chính sách dịch vụ và triển khai hợp tác với đối tác.
  • Quyền tạm ngưng, từ chối hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ nếu vi phạm quy chế của Khách hàng.
 2. Nghĩa vụ của Ban quản lý:

  • Xây dựng dịch vụ và công cụ phục vụ Khách hàng.
  • Khắc phục sự cố và duy trì hoạt động bình thường của website.
  • Đảm bảo việc đăng thông tin chính xác trên trang web.

Chính sách bảo mật này cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng và tuân thủ các quy định pháp luật. Các quyền và nghĩa vụ của ban quản lý website đảm bảo tính chính xác và an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng. 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Thế Giới Áo Thun tại hotline: 0938 981 248 để được tư vấn chính xác.

Thế Giới Áo Thun tư vấn

Từ 8:00 – 22:00

Hotline:

0938.398.048

Thế Giới Áo Thun tư vấn

Từ 8:00 – 22:00

Hotline:

0938.398.048